tirsdag 29. juli 2014

Skreddarsaum II

Slik kan panelbordet måtte delast når ein ny, rett vegg skal tilpassast den gamle, som ikkje er så rett… Tålmodigheit må til på slike prosjekt som dette :-)


tirsdag 15. juli 2014

Progresjon!

Dei to siste vekene har det skjedd mykje i Sarahuset, og no tek det til å bli litt meir synleg at ting går rett veg. Arbeidet med badet har kome godt i gang, og den nye gangen på loftet er snart på plass. God kjensle!

Arbeidet har ikkje vore heilt utan vidarverdigheiter. Blant anna viste det seg at golvet på badet  var så dårleg eit par plassar at det var reell fare for å trakke gjennom. Men no er golvet ordna, og rørleggarane har installert nytt røropplegg frå kjellaren, opp gjennom kjøkkenet og til badet på loftet. Dei to gamle døropningane til badet er tetta igjen, og ny inngang laga i endeveggen mot aust. Nytt golvbelegg er kome på plass og badet er klart for panel og maling.


Bilda av panel, porselen og lampe er henta frå nettet.


søndag 6. juli 2014

Skreddarsaum

I samband med rettinga av golva måtte det lagast ein ny bærebjelke og ein del nye bord til kjellartaket. Vakkert utført av Byggtrad/Kåre Løvoll, som også har retta opp golva, og som tidlegare sette i stand glasaltanen :-)

 Den nye delen av kjellartaket


Frå altanen

torsdag 3. juli 2014

Gamle golv - kor skeivt kan det bli??

Stovegolva i Sarahuset har vore eit kapittel for seg. Huset har sige mykje gjennom åra, mest ved pipene midt i huset. Når det blir 10-12 cm fall på dei 3,7 metrane det er frå yttervegg til motståande innervegg så er det veldig greitt når klinkekulene trillar utover, men det blir litt upraktisk å møblere, mildt sagt!

Å jekke opp huset vart grundig vurdert, men i samråd med fagfolk gikk eg bort frå dette. Det ville bli eit vanskeleg prosjekt med risiko for store skader på blant anna taket, og ein ville uansett ikkje klare å rette huset heilt opp.
Dei store skeivheitene er også ein del av huset si historie, og er no sånn sett bevart :-)

Golvborda er tatt av. Vi ser bærebjelkane og taket i etasjen under, og opprettinga er godt i gang.

Løysinga for stovene blei å ta opp golvborda, og bygge opp bærebjelkane slik at underlaget for golva vart i vater. Borda vart så reingjorde, reparerte ved å felle inn nytt treverk der dette var nødvendig,  og golvet lagt på nytt.

Her lærte eg ein ting: det er viktig å legge golvborda nedatt akkurat som dei låg tidlegare. Slitasjen frå små og store føter har nemleg laga "stiar" i treverket, og byter ein om på borda får golvet snublekantar. Greiast å unngå det!

Ferdig lagt golv
-   
      Før golvborda vart lagde vart golva isolerte, eit steg mot eit varmare liv i Sarahuset :-)