tirsdag 15. juli 2014

Progresjon!

Dei to siste vekene har det skjedd mykje i Sarahuset, og no tek det til å bli litt meir synleg at ting går rett veg. Arbeidet med badet har kome godt i gang, og den nye gangen på loftet er snart på plass. God kjensle!

Arbeidet har ikkje vore heilt utan vidarverdigheiter. Blant anna viste det seg at golvet på badet  var så dårleg eit par plassar at det var reell fare for å trakke gjennom. Men no er golvet ordna, og rørleggarane har installert nytt røropplegg frå kjellaren, opp gjennom kjøkkenet og til badet på loftet. Dei to gamle døropningane til badet er tetta igjen, og ny inngang laga i endeveggen mot aust. Nytt golvbelegg er kome på plass og badet er klart for panel og maling.


Bilda av panel, porselen og lampe er henta frå nettet.


1 kommentar:

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.