torsdag 8. juni 2017

Når ein har hellet med seg

 
Den kjensla!

Når ein er ute på farten i heilt anna ærend, og speil ein har leita etter i lang, lang tid plutseleg berre står der. I heilt rett storleik, og til ein særs hyggelig pris.

Speglane er av nyare dato, men har den fargen og patinaen eg har ønska meg. Den eine kunne hengast rett på veggen i gangen, den andre skal få sin plass i bestestova.

Ein god dag!