torsdag 3. juli 2014

Gamle golv - kor skeivt kan det bli??

Stovegolva i Sarahuset har vore eit kapittel for seg. Huset har sige mykje gjennom åra, mest ved pipene midt i huset. Når det blir 10-12 cm fall på dei 3,7 metrane det er frå yttervegg til motståande innervegg så er det veldig greitt når klinkekulene trillar utover, men det blir litt upraktisk å møblere, mildt sagt!

Å jekke opp huset vart grundig vurdert, men i samråd med fagfolk gikk eg bort frå dette. Det ville bli eit vanskeleg prosjekt med risiko for store skader på blant anna taket, og ein ville uansett ikkje klare å rette huset heilt opp.
Dei store skeivheitene er også ein del av huset si historie, og er no sånn sett bevart :-)

Golvborda er tatt av. Vi ser bærebjelkane og taket i etasjen under, og opprettinga er godt i gang.

Løysinga for stovene blei å ta opp golvborda, og bygge opp bærebjelkane slik at underlaget for golva vart i vater. Borda vart så reingjorde, reparerte ved å felle inn nytt treverk der dette var nødvendig,  og golvet lagt på nytt.

Her lærte eg ein ting: det er viktig å legge golvborda nedatt akkurat som dei låg tidlegare. Slitasjen frå små og store føter har nemleg laga "stiar" i treverket, og byter ein om på borda får golvet snublekantar. Greiast å unngå det!

Ferdig lagt golv
-   
      Før golvborda vart lagde vart golva isolerte, eit steg mot eit varmare liv i Sarahuset :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.