lørdag 26. november 2016

Historier

Eg samlar etter beste evne dokumentasjon knytt til Sarahuset, og helst frå gammal tid naturlegvis. Det er skikkelig stas kvar gong eg kjem over noko nytt, enten det er knytt til området, eigedommen eller familien.

Øvst på ønskelista står eit bilete av korleis huset såg ut opphaveleg, før det vart flytta dit det står no. Eg har verkelig leita, men nokre ting må kanskje berre vere eit lite mysterium?

Frå kommunen har eg fått kopi av gamle skatteprotokollar for perioden 1914 til 1927. Artig å sjå dåtida sine lister over eigedomsverdi, og kva skattar og kommunale avgifter oldemor Sara måtte hanskast med.
Dei sukka sikkert over skatten for 100 år sidan også :-)


Og for ei flott skrift i desse protokollane!
Her er eit nærbilete av namnet, sirlig innført av ein offentleg tenestemann i 1919:


Imponerande :-)

tirsdag 1. november 2016

Det sit i veggane

Den svenske serien «Det sit i veggane» går på NRK om dagen. Verd å få med seg! Her både leitar dei opp historia til eigedommane, og viser korleis ting kan settast i stand.


Det som sit i veggane i Sarahuset, er ro. Ei god ro, som ikkje berre eg kjenner, men som også folk som er innom kommenterer på. 

Og eg høyrer fleire eigarar av gamle hus seie det same. Dei fortel at venner og kjende seier at det er godt å kome på besøk, fordi dei opplever slik ro når dei er der.

Ikkje så lett å forklare, men fint å ha eit slikt hus.
Heldige oss!