lørdag 25. april 2015

Takk til Norsk Kulturminnefond!


Søknaden min til Kulturminnefondet vart innvilga! Veldig kjekt! Eg tar det som ein klapp på skuldra frå fondet, og ei stadfesting på at det eg gjer med Sarahuset er rett. Og ikkje minst at eg samarbeider med gode fagfolk i dette prosjektet :-)

Eg har søkt om midlar til restaurering av huset utvendig, og til tilbakeføring av interiør når det gjeld fargar, tapetar og dekor.

Tildelinga skal gå spesifikt til desse tiltaka. Midlane vert heller ikkje utbetalte utan at eg brukar dobbelt så mykje av eigne midlar som det eg får frå Kulturminnefondet. Fondet gir nemlig vanlegvis tilskot på 30% av kostnaden, eigendelen blir dermed 70%. Så dette vert eit stort løft, og tilskotet er sjølvsagt veldig, veldig kjærkome.

Informasjon om korleis du søkjer og kva krav som vert  stilte finn du på kulturminnefondet.no . Listene over tildelingar ligg også på nettsida.

Sett av god tid til ein eventuell søknad, det er nemlig veldig tidkrevjande. Fondet vil ha gjennomtenkte søknader, og mykje og detaljert dokumentasjon både når det gjeld fortid og framtid. Sjølv for meg, som kan påberope meg godt med «skjema-erfaring», vart tålmodet sett på alvorleg prøve :-)

Jippi!!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.