lørdag 26. november 2016

Historier

Eg samlar etter beste evne dokumentasjon knytt til Sarahuset, og helst frå gammal tid naturlegvis. Det er skikkelig stas kvar gong eg kjem over noko nytt, enten det er knytt til området, eigedommen eller familien.

Øvst på ønskelista står eit bilete av korleis huset såg ut opphaveleg, før det vart flytta dit det står no. Eg har verkelig leita, men nokre ting må kanskje berre vere eit lite mysterium?

Frå kommunen har eg fått kopi av gamle skatteprotokollar for perioden 1914 til 1927. Artig å sjå dåtida sine lister over eigedomsverdi, og kva skattar og kommunale avgifter oldemor Sara måtte hanskast med.
Dei sukka sikkert over skatten for 100 år sidan også :-)


Og for ei flott skrift i desse protokollane!
Her er eit nærbilete av namnet, sirlig innført av ein offentleg tenestemann i 1919:


Imponerande :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.