tirsdag 2. august 2016

Heia oss!

Sjølv om det er mykje informasjon å finne i form av litteratur og nettsider for oss i glad-i-gamle-hus-klubben, er det ingenting som er så kjekt som å møte andre som er i same situasjon. 

Ein kan føle seg litt aleine i blant når ein driv med bygningsvern, vi er litt på sida av vanlege husbyggjarar og opp-pussarar. Kan ein bli kjend med andre og få eit lite nettverk så er det verdifullt.
Det kan vere veldig ulike hus og prosjekt, og alle vel sine eigne måtar å gjere ting å, men det er likevel masse å lære av kvarandre, og veldig artig å møte andre vølings-nerdar. 

Mange av oss famlar og leitar litt etter «rette» framgangsmåten, og har prøvd å få oversikta over kva som eigentleg må gjerast og ikkje minst få ein slags kontroll på kva dette vil kreve i form av tid og pengar.
Då er det kjekt å kunne dele erfaringar med kvarandre, og utveksle synspunkt på kva ein vil gjere med veggar og golv. Plutseleg ser ein kanskje med litt andre auge på det ein sjølv har planlagt.

Ved eit par høve har eg blitt kontakt av folk som driv med istandsetting av hus i same område som eg, og det er skikkelig inspirerande. Det er masse å snakke om! Og min personlege teori er at det er berre trivelige folk som set i gang med slike prosjekt :-D

Så ein blomst til alle som skal i gang med, eller er undervegs i, arbeid med eit gammalt hus. Heia oss!Og på nettet finn ein sjølvsagt også både informasjon og inspirasjon. Her er ein blogg som kan vere verd å følge med på: 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.