lørdag 1. mars 2014

Glasaltanen blir reparert

Glasaltanen hadde fått ein del råteskader i løpet av åra, og vart sett i stand i 2012/13. Noko av den bærande konstruksjonen måtte skiftast, fundamentet vart retta opp og ein del av kledninga vart bytta ut.
Dei store vindua vart tatt ut, og rammer og karmar reparerte. Glasa vart kitta på nytt, og mala med linoljemaling. Etter at arbeidet var ferdig såg altanen ut som før, men plutselig hadde han 'retta ryggen'!

No gjenstår ein del malingsarbeid, så eg ventar på våren :-)

Kaffikroken kan takast i bruk igjenVindua er tatt ut for reparasjon, og råteskadde delar vert spunsa evt skifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du er velkommen til å legge inn kommentar på innlegget! Kommentaren må godkjennast, og vil derfor ikkje vise på bloggen med ein gong.

Prøv denne framgangsmåten om du ikkje har blogg sjølv:

1. Skriv kommentaren din i det kvite feltet
2. Velg «anonym» i feltet «Kommenter som:»
3. Publiser tilbakemeldinga di. Du vil først få meldinga opp som førehandsvisning.
4. Du må så hake av for å bevise at du ikkje er ein robot :-)
5. Kommentaren din vil så ligge på vent til eg har publisert han, så det vil ta litt tid.